Bæredygtighed

Produktion i Danmark

Vi tror på det dansk håndværk og har produceret i Danmark helt siden 1937. Træ, andre råvarer eller halvfabrikata omdannes til stole og borde lokalt i Danmark.

Vi tilsikrer altid, at vores leverandører overholder vores indkøbsstandarder med hensyn til produktion, miljø og medarbejderforhold.

Alle vores produkter testes i overensstemmelse med de strengeste miljø- og kvalitetsstandarder. Alle produkter opfylder Dansk Møbelkontrols krav til normal og hård offentlig brug.

(Se certifikat her).

Test udføres både i vores egne testfaciliteter samt hos Teknologisk Institut i Danmark. Herved sikrer vi, at alle designs produceret af Magnus Olesen er af høj kvalitet med stor holdbarhed – til gavn for både vores kunder og miljøet.

FSC®

Magnus Olesens produktion er baseret på bæredygtigt træ. Siden 2016 har Magnus Olesen A/S været FSC-certificeret (FSC®C131817).

Forest Stewardship Council® (FSC) er en international non-profit mærkningsordning for bæredygtigt træ. I en FSC skov bruges der ikke mere træ, end skoven kan reproducere. Samtidig er FSC en garanti for, at dyre- og planteliv er beskyttet, og at folk, der arbejder i skoven, er garanteret uddannelse, sikkerhedsudstyr og en rimelig løn.

Se certifikat.

Grønt regnskab

Magnus Olesen A/S har siden 1990’erne udviklet årlige Grønne regnskaber. Grønne regnskaber bruges til at måle miljøpåvirkningen. Komponenter i vores produktion og deres indvirkning vurderes. Det grønne regnskab er en vigtig del af virksomhedens opmærksomhed på det omgivende miljø, herunder arbejdsmiljø. Gennem målrettet arbejde, herunder intensivt samarbejde med eksterne rådgivere, lykkes det os at minimere påvirkningerne på vores eksterne omgivelser.

Den tredobbelte bundlinje

Magnus Olesen arbejder med den tredobbelte bundlinje. Selskabets mål er at give et godt finansielt resultat, samtidigt med at der tages hensyn til sociale og miljømæssige overvejelser. Fastholdelse af produktionen i Danmark bidrager til en mere bæredygtig produktionstilgang samtidigt med, at der sikres høje kvalitetsstandarder.

Herved sikrer vi, at vores forretning styres bæredygtigt og at der tages hensyn til vores miljømæssige og sociale omgivelser.

Cirkulær økonomi

I 2015 samarbejdede Magnus Olesen med Region Midt i Danmark om et projekt med det formål at forbedre genbrugsgraden af brugte produkter. Målet var at målrette indsatsen for at opnå en reduktion af materialeforbruget gennem opgradering og genbrug.

I løbet af projektperioden blev siddemøbler fra Københavns Lufthavn, oprindeligt installerede af Magnus Olesen i 1995, renoveret på vores fabrik og genindsat i lufthavnen efterfølgende – hvilket forlængede møblernes levetid.

Se Københavns Lufthavn case her.

Design for disassembly

På baggrund af Magnus Olesens deltagelse i Region Midts Circular Economy-projekt blev det besluttet, at alle nye produkter skulle udvikles under aspektet ”Design for Disassembly”. I dag kan de fleste af Magnus Olesens produkter adskilles, og komponenter kan udskiftes med henblik på at forlænge produktets levetid.

“Design for Disassembly” gør det muligt at give møblerne en længere levetid, hvilket forbedrer ”Total cost of ownership” (TCO) – og reducerer på én gang miljøbelastningen samtidigt med, at der opnås en økonomisk fordel.

Godt design, der holder

Ikke hvilket som helst design vil blive sat i produktion hos Magnus Olesen. Hos Magnus Olesen er et design godt, når både det visuelle udtryk og en gennemtænkt funktion opfylder de miljømæssige retningslinjer, vi arbejder med.

Cradle to cradle

Vore seneste bestræbelser med hensyn til bæredygtighed er at få Butterfly-serien “Cradle to Cradle” certificeret.

Cradle to Cradle Certified ™ Produktstandard er en af de højeste standarder inden for bæredygtighed og sunde materialer. Det er en globalt anerkendt tredjeparts produktcertificering, der viser engagement i forhold til sunde og bæredygtige produkter.

Vi arbejder tæt sammen med Vugge til Vugge ApS i Danmark for at sikre, at vi overholder standarderne og er certificeret inden 2019.